FME® Desktop

FME Desktop är en flexibel och kraftfull ETL programvara, som används av tusentals GIS-proffs från hela världen. FME Desktop består av tre program: FME Workbench, FME Data Inspector och FME Quick Translator.

FME Workbench

Dataöversättning

Läs och skriv mer än 335 format i en programvara. FME Desktop formatstöd är enastående med sitt stöd för CAD, GIS, raster, databas, 3D och BIM-format, inklusive AutoCAD DWF/DWG, Bentley MicroStation Design, ESRI Shape, GeoTIFF, Industry Foundation Class STEP-filer (IFC) och Oracle Spatial. Du kan också utföra SQL-frågor, såsom ESRI ArcSDE, MySQL, PostGIS och SQL Server Spatial.

Säkerställa snabb koordinatsystem konvertering. Med FME Desktop kan du välja mellan tusentals fördefinierade koordinatsystem baserat på en mängd olika projektioner, ellipsoider och referensdatum. Du kan också definiera egna koordinatsystem.

FME Desktop innehåller FME Quick Translator och FME Workbench för format- och koordinattransformationer.

Dataomvandling

Se till att du ser geografiska data på det sätt du vill se den. Med hjälp av mer än 400 konverteringsverktyg kan du med lätthet och precision hantera geometrier och attributinformation innan du för över källdatan till sin destination.

Typiska uppgifter omfattar att utföra geometriska omvandlingar, döpa attribut, beräkna nya attributvärden, länka attribut från en databas till geometrier och redigera kartsymbolik.

Användaren definierar enkelt dataflöden med FME Workbench grafiska utvecklingsmiljö.

Kontroll av data

Med Data Inspector kan du snabbt undersöka den geometri och dataattribut – före, efter och under transformationen. Du kan använda den för att undersöka egenskaper, identifiera attribut och värden, och förbättra visningen med färger, symboler och texter.

Batchprocesser

Spara tid genom effektiv batch-bearbetning. Med FME Desktop kan du ställa in din geografiska ETL projekt att köra automatiskt schemalagt i Windows eller från en kommando-rad. Bygg ett projekt och kör det på flera datamängder – det finns ingen anledning att manuellt ändra källan i varje arbetsyta.