Intellix BMT 300

Intellix BMT 300

Intellix BMT 300 on älykäs online-järjestelmä joka valvoo muuntajan läpivientieristimien kuntoa ja myös osittaispurkausten (Partial Discharge, PD) ilmenemistä muuntajasäiliön sisällä. Se hälyttää vikaantumisolosuhteista aikaisessa vaiheessa ja tarjoaa tärkeää tietoa läpivientien ja muuntajan kunnosta.

Intellix BMT 300 on helposti mukautuva. Sitä voidaan käyttää erillislaitteena läpiviennin eristeen ja muuntajan osittaispurkausten valvontaan tai sitä voidaan käyttää yhdessä Kelman TRANSFIX-kaasunanalysaattorin kanssa. BMT 300-järjestelmän ja TRANSFIX-laitteen yhdistelmä tarjoaa integroidun, yhden toimittajan ratkaisun, joka mahdollistaa muuntajan monipuolisemman kunnonhallinnan ja muuntajan valvonnan tyypillisimpien vaurioiden aiheuttajien osalta.

Käyttökohteet

  • Sähköyhtiöt: Mahdollistaa muuntajan läpivientien kuntoon perustuvan ylläpidon ja havaitsee osittaispurkaustoiminnan muuntajasäiliössä kaasuanalyysitietojen (DGA) korrelaationa
  • Metallitehtaat: Valvoo läpivientien kuntoa suunnittelemattomien tuotantokeskeytysten välttämiseksi ja osittaispurkauksia ylikuormitetuissa alumiini- ja terästehtaissa
  • Petrokemia: Havaitsee kehittyvät kipinöintiviat tulenarassa ympäristössä ja valvoo eristimien kuntoa muuntajien katastrofaalisten vaurioiden välttämiseksi

Bushing Adaptors

Edut

  • Osittaispurkaustoiminnan korrelaatio muuntajasäiliössä kehittyviin vikakaasuihin mahdollistaa sellaisten kipinöintivikojen, jotka voisivat johtaa katastrofaalisiin vaurioihin, havaitsemisen nopeammin
  • Yksi diagnostiikkaohjelmisto, Perception, läpivientien, osittaispurkaustoiminnan ja kaasuanalyysin tietojen keskitettyyn analysointiin
  • Yhden toimittajan käyttö alentaa kokonaiskustannuksia asennuksissa, huolloissa ja hallinnoinnissa

Lataa Intellix BMT 300 Fact Sheet (PDF, 1.6MB)