LandSIM3D®

Suunnittele, hallinnoi ja esittele alueita interaktiivisen 3D-mallin avulla

Mallinna kaupunkeja ja maaseutua 3D:nä käyttäen paikkatietoa. Lataa CAD-projektisi ja visualisoi se integroituna oikeaan sijaintiin ja ympäristöön. Vertaa erilaisia projektisuunnitelmaversioita ja niiden kehitystä ajan kuluessa. Jaa tulokset kuvina, videoina tai julkaise ne interaktiivisena 3D-mallina. Kaikki tämä ilman aikaisempaa kokemusta 3D-järjestelmistä! LandSIM3D® mahdollistaa paikkatiedon (ilmakuvat, maapohja, GIS) yhdistämisen 3D- ja CAD-kohteisiin 3D-georeferoidussa ympäristössä. Koko kaupungin tai maaseudun 3D- virtuaalimalli voidaan tehdä helposti ja tarkasti parantamaan ja helpottamaan päätöksentekoa kohteiden tai alueiden suunnitteluun, hallintaan ja kehitykseen liittyen.

LandSIM3D_village_view

LandSIM3D® on tehty teille:

  • kaupunkisunnittelijat, maisema-arkkitehdit
  • kunnat, kaupungit
  • infran suunnittelijat (rautatiet, tiet, energia)
  • aluesuunnittelijat, luonnonpuistot, luonnonsuojelualueet
  • metsän omistajat, metsäyhtiöt
  • kaivokset ja louhokset

LS3Dimg01

Mitkä ovat LandSIM3D® edut?

Toisin kuin muut 3D-sovellukset, LandSIM3D® ei konvertoi paikkatietoa (DTM, GIS …) polygoneiksi (raskaita ja monimutkaisia) ja tallenna näitä lopullista mallia varten, vaan säilyttää vektori- ja rasterimuodot mallintamista varten, ja luo näkymän lennosta havainnoitsijan sijaintiin perustuen.
LandSIM3D®:n 2D- ja 3D-mallien sisältöä voidaan muokata helposti. Näkymät voivat olla yksityiskohtaisempia paljon laajemmalta alueelta ja vaadittava tallennustila on merkittävästi pienempi. LandSIM3D®-malleja voidaan tehdä liittämällä korkeusmalliin ortokuvat ja 2D/3D CAD/GIS –vektoriaineistot, joista automaattisesti luodaan 3D-kohteita. Lisäksi malliin voidaan ladata kohteiden kuten rakennusten 3D-malleja, määritellä tarkempaa maastopintatietoa ja lisätä kasvillisuutta kukista puihin sisältäen kasvumallin. Mallinnetusta alueesta voidaan tehdä erilaisia versioita, joissa esimerkiksi kasvillisuutta voidaan tarkastella tulevaisuudessa.

Ole hyvä ja kysy meiltä lisätietoja LandSIM3D®-tuotteesta. Voit ottaa meihin yhteyttä Yhteystiedot-sivulta.

Bionaticsin omilta sivuilta löytyy lisätietoja ja mm. esittelyvideo LandSIM3D®:stä.  Lataa LandSIM3D® Brochure (PDF, 456KB)

Lataa What’s new in LandSim3D® v3.0 Brochure (PDF, 1.1MB)