Timo Kontola, Author at Spatialworld Oy - Smallworld GIS products and services

Timo Kontola, Author at Spatialworld Oy - Smallworld GIS products and services